شناسایی و درمان 40 هزار کودک مبتلا به کمکاری تیروئید در کشور