کره شمالی: انتقادات آمریکا نشانه ترسش از تسلیحات هسته ای ماست