تفاوت های جالب استعفای شفر با اوباما تیم در آسیا + عکس