لوکوموتیو 5 - خیابان هیولا صفر;/ آتش بازی لوکوموتیو در اولین مسابقه از لیگ قهرمانان آسیا