فروش بلیط بازی پرسپولیس - به پایان آمدن در ورزشگاه آزادی