تصویر; واکنش بازیگر معروف و چشمگیر اظهارات " علی کریمی "