پیام ۴۴ سناتور به مغلوب ساختن پیشی جستن: از میزبانی فوتبال جام جهانی با مکزیک و کانادا پشتیبانی