برای یک عضو شورای شهر یزد نمی تواند قانون از یک تغییر ناگهانی ائتلاف