وجود دارد: "داعش" در تلاش است تا انقلاب در لیبی و افغانستان و فیلیپین