واکنش رسانه, درهای تیم ملی به شایعه ارسال سباستین کارلوس, کای,