حاشیه جدید باشگاه "پرسپولیس" و چه به "نی" بسیار آزار دهنده !