دو ایرانی نامزد دریافت جایزه برای روز بین المللی زنان