آخرین تحولات در بازار مرغ و انواع مشتقات/ قیمت یک کیلو مرغ ۷۱۰۰ تومان شد