هوا ۶ درجه کولر/ بارش باران در پایتخت از یکشنبه شب.