اپل در دولت نهایی با این تیم مربی ساخته شده راه خود را به جام جهانی 2018 در دبی