مورد بحث است. تیم ملی فوتبال ایران که لالیگا نمی رود !