رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: مردم باید بدانند که در ارتش چه می گذرد