راه اندازی یک موشک بالستیک, ارتش, اردوگاه, مرکز, رانندگی, معلم, امارات متحده عربی