لطفا بگو وسط "قرعه کشی" و دبیر جشنواره فیلم فجر چهره/ عکس