به حذف بازیکن سابق از تیم پرسپولیس در این لیگ لذت ببرید