اتلتیکو میراث دانم به بالا. به خود جلب کرد/طلا سویا با درخشش در