انتشار صدا در حمله نیروهای ائتلاف بین المللی نظامی در سوریه