رونمایی از آلبوم عاشقانه با نگاه کردن به مراجعه کننده