درهای ورودی, هواداران استقلال, الریان در ورزشگاه جاسم بن حمد مشخص شده است