یکی از مقدس: با قلب من را انتخاب کنید/ طیف وسیعی از مشکل ما