اسکی مسابقه روبات ها در بازی های المپیک, کیم ایل سونگ چانگ: