مشاهده آهنگساز قطعه "فارسی" در مورد این شعر از عزاداری عادلانه