رسانه ها انتقاد قطر از دولت مطابقت اعلامیه استقلال-الريان