روسیه معامله نفت با اوپک 43 میلیون دلار به گروه های درآمدی