چهار شنبه ۲۵ بهمن | جست و خیز طلا در بازارهای جهانی از worden دوباره.