فیلم/ خلاصه بازی در پرسپولیس 3 - 0 نزدیک شدن به پایان خود