کمیته رهبری حزب از اصلاحات تشکیل شد/ "خوش و خرم" مسئول کمیته سیاسی