مراسم قرعه کشی دومین مرحله جشنواره دوازده بانک سرمایه برگزار شد