پاره لباس دختر بچه ورزشکاران هنگام مسابقه, بازی های المپیک زمستانی