پس از حضور در کمیته انضباطی/ علی کریمی: روزنامه نگاران به دلیل روسیه چیزی نمی گویند