لیگ قهرمانان اروپا : تقریبا به مرحله یک چهارم نهایی صعود آنها