نقد و بررسی فیلم "یک بمب ... داستان عشق"; بمباران به دهه شصت