نماینده ایالات متحده آمریکا: معامله قرن به زودی آماده و ارائه می شود